Close

บขส

การเดินทางมาหอพัก

จุดเริ่มต้นที่ บขส. 3 บขส. 3 คือสถานีบริการรับส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ในจังหวัดขอนแก่น หากท่านใช้บริการ “นครชัยแอร์” หรือ “สมบัติทัวร์” จะต้องใช้บริการทีนี่ค่ะ เมื่อท่านมาถึงบขส. 3 แล้ว ให้ขึ้นรถเมล์สาย 24 ซึ่งเป็นสายที่เปิดให้บริการใหม่ (มีคนรีวิวไว้อย่างละเอียดบนเว็บพันทิพ) หลังจากขึ้นแล้วให้ลงที่ บขส. เดิม (บขส. 1) จะเห็น สะพานลอย, 7-11 อยู่ จากนั้นข้ามถนนมาขึ้นรถเมล์อีกฝั่ง จริงๆสามารถขึ้นได้ทั้ง สาย 16 ทั้งสายใหม่และสายเก่า (รถเมล์สังเกตง่าย มีสีแดง) แต่หอพักแนะนำให้ขึ้นสาย 16 สายใหม่เพราะจะมาถึงเร็วกว่าค่ะ จากนั้นให้สังเกตว่าท่านจะผ่านบึงหนองแวง เมื่อท่านเห็น 7-11 ให้กดกริ่งลงตรงนั้นได้เลย จากนั้นเดินเข้ามาในซอยประมาณ 300 เมตร จะเจอหอพัก จุดเริ่มต้นที่ บขส. ขึ้นรถเมล์สาย 16 สายใหม่ (หรือเก่าก็ได้ แต่แนะนำขึ้นสายใหม่ดีกว่าค่ะเพราะเร็วกว่า) โดยให้ขึ้นฝั่งตรงข้ามบขส ขี่มาเรื่อยๆจนถึงบึงหนองแวง เลยมาหน่อยจะเป็น […]

Read More